Faktoring czy kredyt dla firm transportowych: co wybrać?

Zewnętrzne środki pozwalają firmom finansować bieżącą działalność i planować inwestycje. Łatwy dostęp do korzystnego finansowania jest szczególnie istotny w branży transportowej, gdzie długie terminy płatności są standardem. Myśląc o zewnętrznym finansowaniu, na myśl jako pierwszy przychodzi kredyt, ale warto zainteresować się również inną usługą: faktoringiem.

Faktoring dla firm transportowych

Faktoring, zgodnie z nazwą, odnosi się do faktur i jest usługą, która polega na ich finansowaniu. Faktura po zgłoszeniu do usługodawcy (faktora) przechodzi weryfikację, a po jej pomyślnym zakończeniu pieniądze trafiają na firmowe konto – często nawet w kilka godzin od chwili zgłoszenia. W praktyce dochodzi więc do sprzedaży niespłaconej faktury innemu podmiotowi, który od tej chwili staje się wierzycielem i to jemu kontrahent musi spłacić dług. By móc skorzystać z faktoringu, faktura nie może być przeterminowana, a kontrahent musi udzielić zgody na cesję wierzytelności, czyli wspomnianą sprzedaż długu.

Faktoring to świetne narzędzie sprzyjające zachowaniu płynności finansowej, zwłaszcza w przypadku długich terminów płatności, bo pieniądze można uzyskać w dniu wystawienia faktury. Dodatkowym plusem jest zabezpieczenie przed nierzetelnym kontrahentem – faktor przejmuje dług razem z obowiązkiem ewentualnej windykacji, gdy zajdzie taka potrzeba, ściągając ten kłopot z głowy klientowi.

Faktoring przybiera kilka form. Nowi użytkownicy tej usługi mogą skorzystać z mikrofaktoringu, którzy pozwala sfinansować dowolną, pojedynczą fakturę. Z kolei faktoring pełny pozwala objąć finansowaniem wszystkie faktury wystawiane przez firmę. W obu wypadkach korzystanie z usługi wiąże się z opłatą w formie prowizji wyłącznie na podstawie wartości faktury. Faktoringowi pełnemu zazwyczaj towarzyszy także opłata abonamentowa, natomiast prowizja podlega negocjacji.

Faktoring krok po kroku

Po dawce teorii czas na praktykę, czyli przebieg usługi faktoringu podzielony na etapy.

  1. Wystawiasz fakturę i decydujesz się przekazać ją do finansowania przed upływem terminu płatności.
  2. Dokument trafia do faktora, który go weryfikuje i podejmuje decyzje o finansowaniu.
  3. Gdy jest pozytywna, faktor przelewa na twoje konto równowartość 100 proc. wartości faktury brutto. Prowizję opłacasz osobno.
  4. Płatnik faktury zostaje poinformowany o zmianie wierzyciela, którym od tej chwili jest faktor. Rozliczenie następuje zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.
  5. Jeśli kontrahent nie spłaci długu w terminie, faktor rozpoczyna windykację
Kredyt w branży transportowej

Jedną z najpopularniejszych form finansowania działalności gospodarczej pozostają kredyty występujące w kilku wariantach. Kredyt inwestycyjny, zgodnie z nazwą, służy realizacji konkretnego celu, który trzeba wskazać we wniosku. Z kolei kredyt obrotowy można wykorzystać na finansowanie bieżącej działalności, ale w tym wypadku również konieczne jest określenie celu wykorzystania pieniędzy. Kredyt obrotowy może mieć formę zobowiązania zaciąganego bezpośrednio w rachunku firmowym – odnawialną lub nieodnawialną. Można go potraktować jako dodatkową poduszkę finansową, dostępna w każdej chwili.

Kredyt czy faktoring – co wybrać?

Przed podjęciem decyzji o wyborze formy finansowania warto poznać podstawowe różnice między między faktoringiem a kredytem.

Dostępność

Zdecydowanie łatwiej uzyskać zgodę na faktoring niż kredyt. Faktoring jest dostępny dla firm z krótszym stażem, który wynosi co najmniej 6 miesięcy. Firmy te z racji niedługiej działalności mogą mieć problem z uzyskaniem wiarygodności niezbędnej do zaciągnięcia kredytu.

Formalności

Bank zwykle potrzebuje kilku tygodni na podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu. Faktor wydaje zazwyczaj decyzje o finansowaniu tego samego dnia i równie szybko przelewa pieniądze na konto. Dodatkowo, w przypadku faktoringu same wymagania formalne i kwalifikacyjne są również ograniczone do minimum, czego nie można powiedzieć o kredycie.

Koszty

Kredyt spłacany w ratach jest obciążony oprocentowaniem, co oznacza, że w razie podwyżki stóp procentowych, jego koszty również się zwiększą. W przypadku faktoringu klient nie martwi się spłatą – jedynym kosztem po jego stronie jest płatna jednorazowo prowizja wynosząca kilka procent wartości faktury, niezależna od zewnętrznych czynników ekonomicznych.

Faktoring czy kredyt dla firm transportowych: co wybrać?

Cytując klasyka: to zależy – konkretnie od potrzeb Twojej firmy. Faktoring zapewnia stały dopływ środków na konto, dzięki czemu wspiera utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Z kolei kredyt będzie dobry dla firm, które potrzebują dużej sumy pieniędzy na określony cel, a ich sytuacja finansowa pozwala na bieżącą spłatę takiego zobowiązania.

 

Finanse dla transportu

Serwis Finanse dla transportu to źródło wiedzy o branży TSL oraz usługach finansowych kierowanych do przedsiębiorstw transportowych.

© 2022 Finanse dla transportu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat