Jak działa faktoring?

Faktoring pozwala wymienić faktury z długim terminem płatności na gotówkę. Z jego pomocą możesz skrócić czas oczekiwania na pieniądze z wystawionej faktury nawet do kilku godzin. Dodatkowo, jest łatwiej dostępny i tańszy od innych form finansowania.

Przekazując fakturę do finansowania firmie faktoringowej (faktorowi), równocześnie przenosisz na nią prawo do wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury. W zamian na Twoje konto trafia kwota z faktury. Twój zleceniodawca spłaca ją zgodnie z pierwotnym terminem płatności, jednak nie Tobie, ale faktorowi.

Finansowanie faktur w 5 prostych krokach
  1. Realizujesz zlecenie.
  2. Wystawiasz fakturę kontrahentowi.
  3. Kopię dokumentu przekazujesz do sfinansowania faktorowi.
  4. Faktor weryfikuje zgłoszenie, a po wydaniu pozytywnej decyzji przelewa pieniądze na Twoje konto. Równocześnie do kontrahenta trafia informacja o zmianie wierzyciela (zawiadomienie o cesji wierzytelności).
  5. Kontrahent spłaca fakturę do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności. Jeśli nie zrobi tego na czas, faktor windykuje należność.
Faktoring i windykacja: podstawowe różnice

Faktoring bywa porównywany do usługi windykacji, ale w praktyce łączy je jeden element: faktury. Żeby skorzystać z faktoringu, faktura nie może być przeterminowana. Dopiero, gdy jej termin płatności upłynie, do gry wkracza windykacja i procedura odzyskania długu na drodze polubownej lub sądowej.

Rodzaje faktoringu

Przed wyborem faktora warto zapoznać się z rodzajami faktoringu, które oferują firmy wyspecjalizowane w tej usłudze.

Cały portfel lub faktura na raz

Faktoring może dotyczyć pojedynczej płatności, ale też całego portfela faktur. Pierwsza opcja sprawdza się w przypadku firm transportowych, które bazują na doraźnych zleceniach i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed nierzetelnymi kontrahentami. Jeśli natomiast firma ma stałych zleceniodawców i wystawia faktury z długim terminem płatności, sensownym rozwiązaniem będzie tzw. faktoring pełny, zwany też globalnym. W jego ramach zawierasz umowę na finansowanie wszystkich faktur wystawianych na danego kontrahenta lub kontrahentów. Zaletą tej wersji faktoringu, poza stałym dopływem gotówki, jest możliwość negocjacji prowizji.

W złotówkach lub obcej walucie

Ze względu na pochodzenie płatnika – czyli firmy, której wystawiasz fakturę – faktoring dzieli się na krajowy i zagraniczny. Krajowy pozwala finansować faktury wystawione dla płatników Polski, a zagraniczny uwzględnia również płatników z innych krajów. Jeśli interesuje cię faktoring zagraniczny i finansowanie w obcej walucie, sprawdź, czy faktor to umożliwia. W niektórych wypadkach klient otrzymuje wypłatę w złotówkach, przeliczoną zgodnie z obowiązującym kursem.

Z regresem lub bez

Ten podział dotyczy przejęcia ryzyka niewypłacalności płatnika faktury. Konkretnie, jeśli płatnik nie spłaca długu, faktor ma prawo do regresu, czyli zwrotu już udzielonego finansowania. Mówiąc wprost; w takiej sytuacji musisz zwrócić faktorowi pieniądze, które Ci wypłacił. Na przeciwnym biegunie znajduje się faktoring bez regresu, w ramach którego faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta i nie wymaga zwrotu pieniędzy, niezależnie od sytuacji.

Z cesją i bez

Aby faktura mogła zostać sfinansowana, jej płatnik musi wyrazić zgodę na cesję wierzytelności, czyli przeniesienie jej na inny podmiot – w tym wypadku faktora. W praktyce nie tyle pyta się o zgodę, co informuje dłużnika o zmianie wierzyciela. Problem pojawia się w chwili, gdy zgody na cesję nie ma – kontrahent może to zastrzec w umowie. W tej sytuacji faktoring standardowy może zastąpić pożyczka, znana również jako „faktoring cichy”. W tym wariancie faktor pożycza klientowi kwotę z faktury na czas jej spłaty. Gdy termin upłynie (a kontrahent spłaci zobowiązanie), pożyczkę trzeba zwrócić. Ta usługa jest zwykle nieco droższa od faktoringu, ale pozwala obejść kwestię zakazu cesji.

Usługi faktoringowe zazwyczaj łączą kilka wspomnianych wyżej cech. Przykładowo, faktoring może być równocześnie niepełny, krajowy i z regresem.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

Jako największą korzyść faktoringu wskazuje się poprawę płynności finansowej oraz ograniczenie problemu zatorów płatniczych. W branżach, w których długie terminy płatności są codziennością, w tym w branży transportowej, jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto, usługa dyscyplinuje „spóźnialskich” kontrahentów gwarantując skierowanie należności do windykacji tuż po upływie terminu płatności. Jeśli masz zleceniodawców, którzy notorycznie spóźniają się z płatnością, warto przekazać faktury im wystawione do firmy faktoringowej. Z tym zastrzeżeniem, że powinieneś wybrać faktora, który nie obciąży Cię kosztami windykacji. W Transcash windykujemy płatnika na nasz koszt i nie “przerzucamy” kosztów na klienta. Dzięki temu Ty otrzymujesz pieniądze od razu po wystawieniu faktury i nie musisz dzwonić z przypomnieniem, gdy upłynie jej termin płatności. Inną równie istotną korzyścią może być możliwość zaproponowania swoim zleceniodawcom dłuższych terminów płatności. Jeśli masz szansę rozpocząć bardzo ważną dla Ciebie współpracę, a Twój przyszły zleceniodawca oczekuje długiego terminu płatności lub jest skłonny zapłacić więcej za wydłużenie terminu płatności, to może to być dla Ciebie całkiem opłacalne rozwiązanie.

Finanse dla transportu

Serwis Finanse dla transportu to źródło wiedzy o branży TSL oraz usługach finansowych kierowanych do przedsiębiorstw transportowych.

© 2022 Finanse dla transportu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat