Transcash.eu: pierwszy mikrofaktoring na rynku z ochroną przed niewypłacalnością

Mikrofaktoring z ochroną

Faktoring to forma finansowania, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Finansowanie pojedynczych faktur może jednak wiązać się z ryzykiem braku zapłaty. Jeśli faktor nie otrzyma jej od płatnika faktury, ma prawo do regresu, czyli żądania zwrotu wypłaconej kwoty. Transcash jako pierwszy faktor na rynku daje klientom możliwość ochrony przed tą ewentualnością już przy finansowaniu pojedynczej faktury.

Od 16 października każdy klient Transcash korzystający z usługi mikrofaktoringu może skorzystać z ochrony przed niewypłacalnością kontrahenta. Doliczając złotówkę do kosztów finansowania każdej faktury klient zyskuje pewność, że nie będzie musiał zwrócić usługodawcy wypłaconych mu pieniędzy. Z ochrony można skorzystać na etapie akceptowania oferty finansowania w Panelu Obsługi Klienta. Jest to opcja dobrowolna – klient może z niej skorzystać dla wszystkich sfinansowanych faktur, bądź wybranych.

Można powiedzieć, że to już nasza mała tradycja, że wraz z nadejściem jesieni przedstawiamy naszym klientom nowe rozwiązania – mówi Agnieszka Nosal, Dyrektor Obszaru Sprzedaży i Marketingu w Transcash.eu – Choć faktoring bez regresu jest produktem doskonale znanym klientom faktoringowym, nasza propozycja jest innowacyjna, ponieważ jako pierwsi oferujemy ochronę na wypadek niewypłacalności płatnika w przypadku finansowania pojedynczych faktur. Od zawsze podkreślamy, że współpracując tylko z branżą transportową doskonale znamy jej zachowania płatnicze. To dzięki wąskiej specjalizacji jako jedyni jesteśmy w stanie zapewnić taką formę ochrony i faktycznie wziąć na siebie ryzyko niewypłacalności.

Opisane wyżej rozwiązanie jest odmianą faktoringu bez regresu. Standardem na rynku jest oferowanie finansowania w tej formie w przypadku pełnego faktoringu, który polega na finansowaniu wszystkich faktur w relacji z wybranymi kontrahentami. Transcash z początkiem października 2023 poszerzył również ofertę pełnego faktoringu o opcję bez regresu (z ubezpieczeniem należności). W tym wypadku koszt ubezpieczenia od niewypłacalności kontrahenta jest ustalany indywidualnie.

Faktoring bez regresu – gwarancja spokoju i bezpieczeństwa

Ochrona przed niewypłacalnością kontrahenta eliminuje jedną z barier, którą napotykają chętni do skorzystania z faktoringu. Część z nich obawia się, że będą zmuszeni zwrócić finansowanie, jeśli faktor nie odzyska pieniędzy od ich kontrahenta.

W ramach usługi faktoringu klient może otrzymać pieniądze z faktury przed upływem terminu jej płatności. W zamian faktor, czyli podmiot udzielający finansowania, zyskuje prawo do wierzytelności klienta. Od tej chwili kontrahent musi spłacić należność właśnie jemu.

Sposób postępowania faktora w razie braku zapłaty określa pojęcie regresu. Faktoring z regresem zakłada, że jeśli faktor nie odzyska pieniędzy z faktury, może zwrócić się do klienta o zwrot wypłaty środków. Faktoring bez regresu to rozwiązanie oferowane przez Transcash zarówno w faktoringu spotowym (mikrofaktoringu), jak i w ramach faktoringu pełnego. Dzięki niemu klient nie poniesie odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta i nie będzie musiał zwracać wypłaconych mu pieniędzy.

Faktoring bez regresu dla branży transportowej

Faktoring bez regresu jest ukłonem w stronę klientów poszukujących bezpiecznego i pewnego finansowania – Transcash oferuje je każdemu przedsiębiorcy z branży transportowej. Wyróżnia nas przejrzysty cennik bez ukrytych opłat, finansowanie w 100% online i wypłata środków nawet w dniu zgłoszenia faktury.

Jak podkreśla Agnieszka Nosal, nowy produkt w ofercie Transcash to odpowiedź na realne potrzeby branży transportowej, która zwłaszcza w ostatnim czasie musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami.

Nastroje w branży nie są optymistyczne. Wyczekiwane odbicie nadal nie nastąpiło. Przedświąteczny szczyt w transporcie, który już trwa, prawdopodobnie nie spowoduje wzrostu liczby frachtów ani wyraźnych podwyżek stawek. Firmy transportowe z jednej strony mierzą się z problemem niskiej marży, z drugiej zaś cały czas są narażone na problemy z płynnością. Mikrofaktoring z ochroną przed niewypłacalnością nie tylko ułatwia zarządzanie płynnością finansową, ale także zapewnia ochronę w przypadku braku zapłaty.

Finanse dla transportu

Serwis Finanse dla transportu to źródło wiedzy o branży TSL oraz usługach finansowych kierowanych do przedsiębiorstw transportowych.

© 2022 Finanse dla transportu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat