Zmiany w prawie drogowym: Co branża TSL musi wiedzieć?

W dniu 14 marca 2024 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy prawne, które wprowadzają znaczące zmiany dotyczące konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie obligatoryjnej konfiskaty pojazdów dla kierowców zatrzymanych z poziomem alkoholu w organizmie przekraczającym 1,5 promila. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez zaostrzenie kar dla osób naruszających przepisy. Nowe regulacje zmuszają branżę TSL do przeglądu polityk bezpieczeństwa i adaptacji procedur kontroli trzeźwości.

Zarys nowych przepisów

Nowe przepisy wprowadzają kilka kluczowych zmian dotyczących konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Centralnym elementem nowych przepisów jest wprowadzenie automatycznej konfiskaty pojazdów u kierowców, których poziom alkoholu przekracza 1,5 promila. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy doszło do wypadku drogowego. Po zatrzymaniu, pojazd jest zabezpieczany i przechodzi pod kontrolę organów państwowych, a dalsze postępowanie zależy od decyzji sądu. Gdy pojazd nie należy do kierowcy, na przykład w przypadku aut służbowych lub wynajętych, sąd ma możliwość zastosowania innych kar dla właściciela. Może to oznaczać nałożenie grzywny, która odpowiada wartości pojazdu.

Wątpliwości prawne

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu wywołują wątpliwości, szczególnie ze względu na ich automatyczne stosowanie. Kluczowym zagadnieniem jest brak indywidualnej oceny przez sąd, co może być problematyczne, gdy zatrzymany za kierownicą nie jest właścicielem pojazdu. To rodzi pytania o proporcjonalność takiej kary.

Dodatkowo, pojawiają się obawy o równość w dostępie do sprawiedliwości. Osoby zasobniejsze, mające możliwość skorzystania z doświadczonych prawników, mogą mieć lepsze szanse na odzyskanie skonfiskowanego pojazdu. Wyzwanie stanowią również pojazdy firmowe lub w leasingu, których konfiskata może negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw. Wskazuje to na potrzebę bardziej elastycznego podejścia do stosowania przepisów, które uwzględni indywidualne okoliczności i status prawny pojazdu.

Działania w obliczu konfiskaty pojazdu

W przypadku konfiskaty pojazdu, osoby dotknięte tą sytuacją mają kilka możliwości działania. Jedną z opcji jest złożenie odwołania od decyzji o konfiskacie, co zwykle wiąże się z koniecznością skorzystania z pomocy prawnej i może być procesem długotrwałym. Alternatywnie, można podejmować próby negocjacji warunków zwrotu pojazdu, szczególnie jeśli istnieją dowody, że zatrzymanie nie było wynikiem celowego naruszenia przepisów.

W sytuacji, gdy auto nie należy do kierowcy, właściciel powinien zgromadzić odpowiednią dokumentację potwierdzającą wykorzystywanie pojazdu przez inną osobę w chwili zatrzymania. Ważne jest, aby właściciel pojazdu skonsultował się z prawnikiem specjalizującym się w prawie transportowym. Pozwoli to na rozważenie dostępnych opcji obrony przed konfiskatą oraz podjęcie kroków w celu jej odwołania.

Dostosowanie branży spedycyjnej do nowych przepisów

Firmy spedycyjne muszą reagować na nowe przepisy o konfiskacie pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu. Wymaga to od nich podjęcia konkretnych działań. Celem jest minimalizacja ryzyka naruszeń przez kierowców i ograniczenie negatywnych skutków ewentualnej konfiskaty. Kluczowe działania obejmują organizację szkoleń podnoszących świadomość kierowców o ryzykach i konsekwencjach jazdy po alkoholu. Pomóc może też wdrożenie systemów kontroli trzeźwości, jak alkomaty blokujące zapłon, oraz rozwijanie procedur postępowania na wypadek zatrzymania pojazdu. Firmy powinny również szukać wsparcia i wymieniać doświadczenia z innymi przedsiębiorstwami w branży, korzystając z wiedzy organizacji branżowych.

Finanse dla transportu

Serwis Finanse dla transportu to źródło wiedzy o branży TSL oraz usługach finansowych kierowanych do przedsiębiorstw transportowych.

© 2022 Finanse dla transportu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat